1987 Vikos photo by Kostas Balafas and Kathimerini's "Seven Days", September 15, 1996